ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีปี่พาทย์ล้านนาประยุกต์ จังหวัดพะเยา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีปี่พาทย์ล้านนาประยุกต์ จังหวัดพะเยา
นักวิจัย : ธรรศ อัมโร
คำค้น : ภาษาไทย: , ปรับเปลี่ยน/ปี่พาทย์//พะเยา , ภาษาอังกฤษ: , Adaptation/ , Pi , Pat , Ensemble/ , Payao , Province
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธรรศ อัมโร . (2557). กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีปี่พาทย์ล้านนาประยุกต์ จังหวัดพะเยา.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ธรรศ อัมโร . 2557. "กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีปี่พาทย์ล้านนาประยุกต์ จังหวัดพะเยา".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ธรรศ อัมโร . "กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีปี่พาทย์ล้านนาประยุกต์ จังหวัดพะเยา."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557. Print.
ธรรศ อัมโร . กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีปี่พาทย์ล้านนาประยุกต์ จังหวัดพะเยา. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2557.