ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์กับการเลือกปลูกพืชแซมในสวนยางพารา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์กับการเลือกปลูกพืชแซมในสวนยางพารา
นักวิจัย : จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ
คำค้น : MMulti , Criteria , Decision , Making , MCDM , Intercrop , Rubber
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ . (2557). การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์กับการเลือกปลูกพืชแซมในสวนยางพารา.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ . 2557. "การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์กับการเลือกปลูกพืชแซมในสวนยางพารา".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ . "การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์กับการเลือกปลูกพืชแซมในสวนยางพารา."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557. Print.
จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ . การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์กับการเลือกปลูกพืชแซมในสวนยางพารา. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2557.