ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนผ่านภายในแถบพลังงานของโครงสร้างบ่อควอนตัมที่มีรอยย่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนผ่านภายในแถบพลังงานของโครงสร้างบ่อควอนตัมที่มีรอยย่น
นักวิจัย : สุวิทย์ กิระวิทยา
คำค้น : บ่อควอนตัม , เมมเบรนนาโน , การเปลี่ยนผ่านภายในแถบพลังงาน , รอยย่น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุวิทย์ กิระวิทยา . (2556). การเปลี่ยนผ่านภายในแถบพลังงานของโครงสร้างบ่อควอนตัมที่มีรอยย่น.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุวิทย์ กิระวิทยา . 2556. "การเปลี่ยนผ่านภายในแถบพลังงานของโครงสร้างบ่อควอนตัมที่มีรอยย่น".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สุวิทย์ กิระวิทยา . "การเปลี่ยนผ่านภายในแถบพลังงานของโครงสร้างบ่อควอนตัมที่มีรอยย่น."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
สุวิทย์ กิระวิทยา . การเปลี่ยนผ่านภายในแถบพลังงานของโครงสร้างบ่อควอนตัมที่มีรอยย่น. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.