ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรกจากมุมมองประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรกจากมุมมองประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : นัฎฐิกา นวพันธุ์
คำค้น : สวนสราญรมย์ , ประวัติศาสตร์พื้นที่ , เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม , ปัจจัยทางสังคม , เศรษฐกิจ , การเมือง , และการปกครองกับการออกแบบและ , ใช้สอยสภาพแวดล้อม , การศึกษาเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์สถาปัตยกรรมและพื้นที่สาธารณะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นัฎฐิกา นวพันธุ์ . (2557). การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรกจากมุมมองประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
นัฎฐิกา นวพันธุ์ . 2557. "การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรกจากมุมมองประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
นัฎฐิกา นวพันธุ์ . "การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรกจากมุมมองประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557. Print.
นัฎฐิกา นวพันธุ์ . การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรกจากมุมมองประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2557.