ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพัดลมปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กตริก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพัดลมปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กตริก
นักวิจัย : สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . (2554). การพัฒนาพัดลมปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กตริก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . 2554. "การพัฒนาพัดลมปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กตริก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . "การพัฒนาพัดลมปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กตริก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print.
สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . การพัฒนาพัดลมปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กตริก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2554.