ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
นักวิจัย : ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง . (2555). ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง . 2555. "ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง . "ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. Print.
ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง . ความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2555.