ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสามารถในการเข้าถึงและการประเมินคุณภาพของเว๊บไซด์ข้อมูลสุขภาพภาษาไทยของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถในการเข้าถึงและการประเมินคุณภาพของเว๊บไซด์ข้อมูลสุขภาพภาษาไทยของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโ
นักวิจัย : มังกร ประพันธ์วัฒนะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
มังกร ประพันธ์วัฒนะ . (2553). ความสามารถในการเข้าถึงและการประเมินคุณภาพของเว๊บไซด์ข้อมูลสุขภาพภาษาไทยของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโ.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
มังกร ประพันธ์วัฒนะ . 2553. "ความสามารถในการเข้าถึงและการประเมินคุณภาพของเว๊บไซด์ข้อมูลสุขภาพภาษาไทยของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโ".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
มังกร ประพันธ์วัฒนะ . "ความสามารถในการเข้าถึงและการประเมินคุณภาพของเว๊บไซด์ข้อมูลสุขภาพภาษาไทยของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโ."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
มังกร ประพันธ์วัฒนะ . ความสามารถในการเข้าถึงและการประเมินคุณภาพของเว๊บไซด์ข้อมูลสุขภาพภาษาไทยของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.