ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว
นักวิจัย : ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ . (2555). การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ . 2555. "การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ . "การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. Print.
ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ . การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2555.