ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตชีวมวลของ Candida tropicalis จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นแหล่งของเบตากลูแคน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตชีวมวลของ Candida tropicalis จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นแหล่งของเบตากลูแคน
นักวิจัย : ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ . (2553). การผลิตชีวมวลของ Candida tropicalis จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นแหล่งของเบตากลูแคน.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ . 2553. "การผลิตชีวมวลของ Candida tropicalis จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นแหล่งของเบตากลูแคน".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ . "การผลิตชีวมวลของ Candida tropicalis จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นแหล่งของเบตากลูแคน."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ . การผลิตชีวมวลของ Candida tropicalis จากน้ำเสียเพื่อใช้เป็นแหล่งของเบตากลูแคน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.