ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรวบรวมและศึกษาลักษณะสำคัญทางการเกษตร ลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรวบรวมและศึกษาลักษณะสำคัญทางการเกษตร ลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
นักวิจัย : ภาวินี จันทร์วิจิตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ภาวินี จันทร์วิจิตร . (2556). การรวบรวมและศึกษาลักษณะสำคัญทางการเกษตร ลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ภาวินี จันทร์วิจิตร . 2556. "การรวบรวมและศึกษาลักษณะสำคัญทางการเกษตร ลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ภาวินี จันทร์วิจิตร . "การรวบรวมและศึกษาลักษณะสำคัญทางการเกษตร ลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
ภาวินี จันทร์วิจิตร . การรวบรวมและศึกษาลักษณะสำคัญทางการเกษตร ลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.