ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและทดสอบกระติกวัคซีนโดยใช้ฮีทไปป์ตัวควบคุมอุณหภูมิ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและทดสอบกระติกวัคซีนโดยใช้ฮีทไปป์ตัวควบคุมอุณหภูมิ
นักวิจัย : สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . (2553). การออกแบบและทดสอบกระติกวัคซีนโดยใช้ฮีทไปป์ตัวควบคุมอุณหภูมิ.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . 2553. "การออกแบบและทดสอบกระติกวัคซีนโดยใช้ฮีทไปป์ตัวควบคุมอุณหภูมิ".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . "การออกแบบและทดสอบกระติกวัคซีนโดยใช้ฮีทไปป์ตัวควบคุมอุณหภูมิ."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . การออกแบบและทดสอบกระติกวัคซีนโดยใช้ฮีทไปป์ตัวควบคุมอุณหภูมิ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.