ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบ นิเวศน้ำ และระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นน้ำแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบ นิเวศน้ำ และระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นน้ำแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : กาญจนา ทองบุญนาค
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา ทองบุญนาค . (2559). การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบ นิเวศน้ำ และระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นน้ำแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
กาญจนา ทองบุญนาค . 2559. "การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบ นิเวศน้ำ และระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นน้ำแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
กาญจนา ทองบุญนาค . "การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบ นิเวศน้ำ และระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นน้ำแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559. Print.
กาญจนา ทองบุญนาค . การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบ นิเวศน้ำ และระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นน้ำแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่; 2559.