ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ของผู้เรียนโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ของผู้เรียนโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน
นักวิจัย : อัจฉรียา กสิยะพัท
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัจฉรียา กสิยะพัท . (2559). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ของผู้เรียนโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
อัจฉรียา กสิยะพัท . 2559. "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ของผู้เรียนโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
อัจฉรียา กสิยะพัท . "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ของผู้เรียนโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559. Print.
อัจฉรียา กสิยะพัท . การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ของผู้เรียนโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่; 2559.