ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมและการละเ่นพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึมในห้องเรียนคู่ขนาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมและการละเ่นพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึมในห้องเรียนคู่ขนาน
นักวิจัย : สมเกตุ อุทธโยธา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมเกตุ อุทธโยธา . (2559). การพัฒนาการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมและการละเ่นพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึมในห้องเรียนคู่ขนาน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
สมเกตุ อุทธโยธา . 2559. "การพัฒนาการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมและการละเ่นพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึมในห้องเรียนคู่ขนาน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
สมเกตุ อุทธโยธา . "การพัฒนาการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมและการละเ่นพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึมในห้องเรียนคู่ขนาน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559. Print.
สมเกตุ อุทธโยธา . การพัฒนาการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมและการละเ่นพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึมในห้องเรียนคู่ขนาน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่; 2559.