ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการแก้ปัญหามลพิษทางอาาศในชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการแก้ปัญหามลพิษทางอาาศในชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : พัฒนา บุญญประภา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัฒนา บุญญประภา . (2559). การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการแก้ปัญหามลพิษทางอาาศในชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
พัฒนา บุญญประภา . 2559. "การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการแก้ปัญหามลพิษทางอาาศในชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
พัฒนา บุญญประภา . "การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการแก้ปัญหามลพิษทางอาาศในชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559. Print.
พัฒนา บุญญประภา . การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการแก้ปัญหามลพิษทางอาาศในชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่; 2559.