ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดโครงการวิจัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดโครงการวิจัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : จุฬาวลี มณีเลิศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฬาวลี มณีเลิศ . (2559). ชุดโครงการวิจัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
จุฬาวลี มณีเลิศ . 2559. "ชุดโครงการวิจัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
จุฬาวลี มณีเลิศ . "ชุดโครงการวิจัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559. Print.
จุฬาวลี มณีเลิศ . ชุดโครงการวิจัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่; 2559.