ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ทฤษฎีไวยากรณ์ระบบและหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการแปล: กรณีศึกษานักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ทฤษฎีไวยากรณ์ระบบและหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการแปล: กรณีศึกษานักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
นักวิจัย : สุดฤทัย อรุณศิโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุดฤทัย อรุณศิโรจน์ . (2559). การใช้ทฤษฎีไวยากรณ์ระบบและหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการแปล: กรณีศึกษานักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
สุดฤทัย อรุณศิโรจน์ . 2559. "การใช้ทฤษฎีไวยากรณ์ระบบและหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการแปล: กรณีศึกษานักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
สุดฤทัย อรุณศิโรจน์ . "การใช้ทฤษฎีไวยากรณ์ระบบและหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการแปล: กรณีศึกษานักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559. Print.
สุดฤทัย อรุณศิโรจน์ . การใช้ทฤษฎีไวยากรณ์ระบบและหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการแปล: กรณีศึกษานักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่; 2559.