ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
นักวิจัย : เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ . (2557). รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ . 2557. "รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ . "รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2557. Print.
เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ . รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่; 2557.