ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่
นักวิจัย : ผศ.วิไลลักษณ์ กิติบุตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผศ.วิไลลักษณ์ กิติบุตร . (2555). การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ผศ.วิไลลักษณ์ กิติบุตร . 2555. "การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ผศ.วิไลลักษณ์ กิติบุตร . "การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2555. Print.
ผศ.วิไลลักษณ์ กิติบุตร . การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่; 2555.