ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแปรรูปหัตถกรรมผ้าทอมือสู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแปรรูปหัตถกรรมผ้าทอมือสู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : อ.จารุวรรณ เพ็งศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อ.จารุวรรณ เพ็งศิริ . (2554). การแปรรูปหัตถกรรมผ้าทอมือสู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
อ.จารุวรรณ เพ็งศิริ . 2554. "การแปรรูปหัตถกรรมผ้าทอมือสู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
อ.จารุวรรณ เพ็งศิริ . "การแปรรูปหัตถกรรมผ้าทอมือสู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2554. Print.
อ.จารุวรรณ เพ็งศิริ . การแปรรูปหัตถกรรมผ้าทอมือสู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่; 2554.