ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นักวิจัย : ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว . (2556). โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว . 2556. "โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว . "โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2556. Print.
ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว . โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่; 2556.