ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
นักวิจัย : ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว . (2556). ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว . 2556. "ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว . "ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2556. Print.
ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว . ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่; 2556.