ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปริมาณสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงด้วยข้าว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปริมาณสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงด้วยข้าว
นักวิจัย : ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก . (2554). การวิเคราะห์ปริมาณสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงด้วยข้าว.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก . 2554. "การวิเคราะห์ปริมาณสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงด้วยข้าว".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก . "การวิเคราะห์ปริมาณสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงด้วยข้าว."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2554. Print.
ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก . การวิเคราะห์ปริมาณสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงด้วยข้าว. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่; 2554.