ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดการบายศรีสู่ขวัญของชุมชนบ้านปงหลวง ตำบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดการบายศรีสู่ขวัญของชุมชนบ้านปงหลวง ตำบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : ศุภรัตน์ อินทนิเวศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภรัตน์ อินทนิเวศ . (2557). การอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดการบายศรีสู่ขวัญของชุมชนบ้านปงหลวง ตำบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ศุภรัตน์ อินทนิเวศ . 2557. "การอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดการบายศรีสู่ขวัญของชุมชนบ้านปงหลวง ตำบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ศุภรัตน์ อินทนิเวศ . "การอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดการบายศรีสู่ขวัญของชุมชนบ้านปงหลวง ตำบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
ศุภรัตน์ อินทนิเวศ . การอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดการบายศรีสู่ขวัญของชุมชนบ้านปงหลวง ตำบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.