ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยง และพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีในนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยง และพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีในนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : รวิพรรดิ พูลลาภ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รวิพรรดิ พูลลาภ . (2557). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยง และพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีในนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รวิพรรดิ พูลลาภ . 2557. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยง และพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีในนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รวิพรรดิ พูลลาภ . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยง และพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีในนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
รวิพรรดิ พูลลาภ . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยง และพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีในนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.