ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรรางแดง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรรางแดง
นักวิจัย : อนุสรา พงศ์จันตา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุสรา พงศ์จันตา . (2557). การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรรางแดง.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อนุสรา พงศ์จันตา . 2557. "การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรรางแดง".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อนุสรา พงศ์จันตา . "การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรรางแดง."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
อนุสรา พงศ์จันตา . การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรรางแดง. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.