ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นไปได้ของการผลิตโรงน้ำดื่มสะอาดในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นไปได้ของการผลิตโรงน้ำดื่มสะอาดในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : กัสมา กาซ้อน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัสมา กาซ้อน . (2557). ความเป็นไปได้ของการผลิตโรงน้ำดื่มสะอาดในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กัสมา กาซ้อน . 2557. "ความเป็นไปได้ของการผลิตโรงน้ำดื่มสะอาดในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กัสมา กาซ้อน . "ความเป็นไปได้ของการผลิตโรงน้ำดื่มสะอาดในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
กัสมา กาซ้อน . ความเป็นไปได้ของการผลิตโรงน้ำดื่มสะอาดในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.