ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลไกและการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลไกและการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : สุภมล ดวงตา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภมล ดวงตา . (2557). กลไกและการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุภมล ดวงตา . 2557. "กลไกและการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุภมล ดวงตา . "กลไกและการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
สุภมล ดวงตา . กลไกและการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.