ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชนชั้นกลางไทย กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชนชั้นกลางไทย กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพวรรณ ธรรมสิทธิ์ . (2557). วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชนชั้นกลางไทย กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นพวรรณ ธรรมสิทธิ์ . 2557. "วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชนชั้นกลางไทย กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นพวรรณ ธรรมสิทธิ์ . "วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชนชั้นกลางไทย กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
นพวรรณ ธรรมสิทธิ์ . วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชนชั้นกลางไทย กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.