ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธศาสตร์การใช้สื่อ e-DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์การใช้สื่อ e-DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก
นักวิจัย : ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม . (2557). ยุทธศาสตร์การใช้สื่อ e-DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม . 2557. "ยุทธศาสตร์การใช้สื่อ e-DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม . "ยุทธศาสตร์การใช้สื่อ e-DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม . ยุทธศาสตร์การใช้สื่อ e-DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.