ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : พึงพิศ พิชญ์พิบุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พึงพิศ พิชญ์พิบุล . (2557). การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พึงพิศ พิชญ์พิบุล . 2557. "การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พึงพิศ พิชญ์พิบุล . "การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
พึงพิศ พิชญ์พิบุล . การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.