ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฟื้นฟู และสืบถอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหมให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเพื่อสังคมสำหรับกลุ่มคน 3 วัย ในชุมชนสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฟื้นฟู และสืบถอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหมให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเพื่อสังคมสำหรับกลุ่มคน 3 วัย ในชุมชนสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : สุธีรา อะทะวงษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุธีรา อะทะวงษา . (2557). การฟื้นฟู และสืบถอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหมให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเพื่อสังคมสำหรับกลุ่มคน 3 วัย ในชุมชนสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุธีรา อะทะวงษา . 2557. "การฟื้นฟู และสืบถอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหมให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเพื่อสังคมสำหรับกลุ่มคน 3 วัย ในชุมชนสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุธีรา อะทะวงษา . "การฟื้นฟู และสืบถอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหมให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเพื่อสังคมสำหรับกลุ่มคน 3 วัย ในชุมชนสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
สุธีรา อะทะวงษา . การฟื้นฟู และสืบถอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหมให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเพื่อสังคมสำหรับกลุ่มคน 3 วัย ในชุมชนสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.