ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฟื้นฟูวรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฟื้นฟูวรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : จำเริญ ฐานันดร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จำเริญ ฐานันดร . (2557). การฟื้นฟูวรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จำเริญ ฐานันดร . 2557. "การฟื้นฟูวรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จำเริญ ฐานันดร . "การฟื้นฟูวรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
จำเริญ ฐานันดร . การฟื้นฟูวรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.