ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบ และพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ปลาส้มของตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบ และพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ปลาส้มของตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : เสกสรรค์ วินยางค์กูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสกสรรค์ วินยางค์กูล . (2557). การออกแบบ และพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ปลาส้มของตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เสกสรรค์ วินยางค์กูล . 2557. "การออกแบบ และพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ปลาส้มของตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เสกสรรค์ วินยางค์กูล . "การออกแบบ และพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ปลาส้มของตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
เสกสรรค์ วินยางค์กูล . การออกแบบ และพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ปลาส้มของตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.