ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโรงอบแห้งสับประรดโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโรงอบแห้งสับประรดโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์
นักวิจัย : อัญชณา อุประกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชณา อุประกูล . (2557). การพัฒนาโรงอบแห้งสับประรดโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อัญชณา อุประกูล . 2557. "การพัฒนาโรงอบแห้งสับประรดโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อัญชณา อุประกูล . "การพัฒนาโรงอบแห้งสับประรดโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
อัญชณา อุประกูล . การพัฒนาโรงอบแห้งสับประรดโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.