ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบภูมิทัศน์วัฒธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านร่องปลายนา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบภูมิทัศน์วัฒธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านร่องปลายนา
นักวิจัย : มณีรัตน์ ภาจันทร์คู , ศักดิธัช เสริมศรี , ภูวเรศ อรรคอุดม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มณีรัตน์ ภาจันทร์คู , ศักดิธัช เสริมศรี , ภูวเรศ อรรคอุดม . (2557). รูปแบบภูมิทัศน์วัฒธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านร่องปลายนา.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
มณีรัตน์ ภาจันทร์คู , ศักดิธัช เสริมศรี , ภูวเรศ อรรคอุดม . 2557. "รูปแบบภูมิทัศน์วัฒธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านร่องปลายนา".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
มณีรัตน์ ภาจันทร์คู , ศักดิธัช เสริมศรี , ภูวเรศ อรรคอุดม . "รูปแบบภูมิทัศน์วัฒธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านร่องปลายนา."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
มณีรัตน์ ภาจันทร์คู , ศักดิธัช เสริมศรี , ภูวเรศ อรรคอุดม . รูปแบบภูมิทัศน์วัฒธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านร่องปลายนา. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.