ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมสำหรับการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมสำหรับการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย
นักวิจัย : พูนชัย ยาวิราช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พูนชัย ยาวิราช . (2557). รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมสำหรับการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พูนชัย ยาวิราช . 2557. "รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมสำหรับการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พูนชัย ยาวิราช . "รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมสำหรับการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
พูนชัย ยาวิราช . รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมสำหรับการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.