ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวัตกรรมการให้บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลในจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมการให้บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลในจังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : ประยูร อิมิวัตร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประยูร อิมิวัตร์ . (2557). นวัตกรรมการให้บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลในจังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประยูร อิมิวัตร์ . 2557. "นวัตกรรมการให้บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลในจังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประยูร อิมิวัตร์ . "นวัตกรรมการให้บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลในจังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
ประยูร อิมิวัตร์ . นวัตกรรมการให้บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลในจังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.