ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุทธศิลป์กับสำนึกรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : สยามและล้านนาในกาลเวลาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ พ.ศ.2416 - 2475.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พุทธศิลป์กับสำนึกรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : สยามและล้านนาในกาลเวลาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ พ.ศ.2416 - 2475.
นักวิจัย : ชาญคณิต อาวรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาญคณิต อาวรณ์ . (2557). พุทธศิลป์กับสำนึกรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : สยามและล้านนาในกาลเวลาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ พ.ศ.2416 - 2475..
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชาญคณิต อาวรณ์ . 2557. "พุทธศิลป์กับสำนึกรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : สยามและล้านนาในกาลเวลาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ พ.ศ.2416 - 2475.".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชาญคณิต อาวรณ์ . "พุทธศิลป์กับสำนึกรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : สยามและล้านนาในกาลเวลาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ พ.ศ.2416 - 2475.."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
ชาญคณิต อาวรณ์ . พุทธศิลป์กับสำนึกรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : สยามและล้านนาในกาลเวลาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ พ.ศ.2416 - 2475.. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.