ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นระดับประถมศึกษาเรื่องแม่น้ำนางแลของสถานศึกษาในชุมชนเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นระดับประถมศึกษาเรื่องแม่น้ำนางแลของสถานศึกษาในชุมชนเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : อนุชิต วัฒนาพร , นางสาวจินดาพร นัยติ๊บ , นายสุทธิ มลิทอง , นางเพ็ญศรี มลิทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุชิต วัฒนาพร , นางสาวจินดาพร นัยติ๊บ , นายสุทธิ มลิทอง , นางเพ็ญศรี มลิทอง . (2557). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นระดับประถมศึกษาเรื่องแม่น้ำนางแลของสถานศึกษาในชุมชนเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อนุชิต วัฒนาพร , นางสาวจินดาพร นัยติ๊บ , นายสุทธิ มลิทอง , นางเพ็ญศรี มลิทอง . 2557. "การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นระดับประถมศึกษาเรื่องแม่น้ำนางแลของสถานศึกษาในชุมชนเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อนุชิต วัฒนาพร , นางสาวจินดาพร นัยติ๊บ , นายสุทธิ มลิทอง , นางเพ็ญศรี มลิทอง . "การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นระดับประถมศึกษาเรื่องแม่น้ำนางแลของสถานศึกษาในชุมชนเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
อนุชิต วัฒนาพร , นางสาวจินดาพร นัยติ๊บ , นายสุทธิ มลิทอง , นางเพ็ญศรี มลิทอง . การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นระดับประถมศึกษาเรื่องแม่น้ำนางแลของสถานศึกษาในชุมชนเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.