ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณกรรมพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในพื้นที่ลุ่มน้ำกก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วรรณกรรมพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในพื้นที่ลุ่มน้ำกก
นักวิจัย : ปรีดา จันทร์แจ่มศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีดา จันทร์แจ่มศรี . (2555). วรรณกรรมพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในพื้นที่ลุ่มน้ำกก.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปรีดา จันทร์แจ่มศรี . 2555. "วรรณกรรมพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในพื้นที่ลุ่มน้ำกก".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปรีดา จันทร์แจ่มศรี . "วรรณกรรมพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในพื้นที่ลุ่มน้ำกก."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
ปรีดา จันทร์แจ่มศรี . วรรณกรรมพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในพื้นที่ลุ่มน้ำกก. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.