ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CB2205 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2/2554

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CB2205 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2/2554
นักวิจัย : พึงพิศ พิชญ์พิบุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พึงพิศ พิชญ์พิบุล . (2554). การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CB2205 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2/2554.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พึงพิศ พิชญ์พิบุล . 2554. "การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CB2205 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2/2554".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พึงพิศ พิชญ์พิบุล . "การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CB2205 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2/2554."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
พึงพิศ พิชญ์พิบุล . การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CB2205 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2/2554. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2554.