ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เชียงแสนศึกษา : ภาษาและชาติพันธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เชียงแสนศึกษา : ภาษาและชาติพันธุ์
นักวิจัย : ศรชัย มุ่งไธสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรชัย มุ่งไธสง . (2555). เชียงแสนศึกษา : ภาษาและชาติพันธุ์.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ศรชัย มุ่งไธสง . 2555. "เชียงแสนศึกษา : ภาษาและชาติพันธุ์".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ศรชัย มุ่งไธสง . "เชียงแสนศึกษา : ภาษาและชาติพันธุ์."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
ศรชัย มุ่งไธสง . เชียงแสนศึกษา : ภาษาและชาติพันธุ์. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.