ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตรกรรมเวสสันดรชาดก : การวิเคราะห์ภูมิปัญญางานช่างโบราณเชิงสหวิทยาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จิตรกรรมเวสสันดรชาดก : การวิเคราะห์ภูมิปัญญางานช่างโบราณเชิงสหวิทยาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
นักวิจัย : ชาญคณิต อาวรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาญคณิต อาวรณ์ . (2555). จิตรกรรมเวสสันดรชาดก : การวิเคราะห์ภูมิปัญญางานช่างโบราณเชิงสหวิทยาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชาญคณิต อาวรณ์ . 2555. "จิตรกรรมเวสสันดรชาดก : การวิเคราะห์ภูมิปัญญางานช่างโบราณเชิงสหวิทยาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชาญคณิต อาวรณ์ . "จิตรกรรมเวสสันดรชาดก : การวิเคราะห์ภูมิปัญญางานช่างโบราณเชิงสหวิทยาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
ชาญคณิต อาวรณ์ . จิตรกรรมเวสสันดรชาดก : การวิเคราะห์ภูมิปัญญางานช่างโบราณเชิงสหวิทยาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.