ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตำนานประจำถิ่นลุ่มแม่น้ำโขง : การศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตำนานประจำถิ่นลุ่มแม่น้ำโขง : การศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล . (2555). ตำนานประจำถิ่นลุ่มแม่น้ำโขง : การศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล . 2555. "ตำนานประจำถิ่นลุ่มแม่น้ำโขง : การศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล . "ตำนานประจำถิ่นลุ่มแม่น้ำโขง : การศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล . ตำนานประจำถิ่นลุ่มแม่น้ำโขง : การศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.