ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมเรื่องประวัติศาสตร์วงศาวิทยาในกระบวนวิชาล้านนาศึกษา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมเรื่องประวัติศาสตร์วงศาวิทยาในกระบวนวิชาล้านนาศึกษา
นักวิจัย : ชาญคณิต อาวรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาญคณิต อาวรณ์ . (2555). การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมเรื่องประวัติศาสตร์วงศาวิทยาในกระบวนวิชาล้านนาศึกษา.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชาญคณิต อาวรณ์ . 2555. "การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมเรื่องประวัติศาสตร์วงศาวิทยาในกระบวนวิชาล้านนาศึกษา".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชาญคณิต อาวรณ์ . "การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมเรื่องประวัติศาสตร์วงศาวิทยาในกระบวนวิชาล้านนาศึกษา."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
ชาญคณิต อาวรณ์ . การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมเรื่องประวัติศาสตร์วงศาวิทยาในกระบวนวิชาล้านนาศึกษา. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.