ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้รูปแบบการสอนแบบระดมความคิดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้รูปแบบการสอนแบบระดมความคิดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิจัย : วรรัตน์ ขยันการ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรัตน์ ขยันการ . (2555). การใช้รูปแบบการสอนแบบระดมความคิดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วรรัตน์ ขยันการ . 2555. "การใช้รูปแบบการสอนแบบระดมความคิดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วรรัตน์ ขยันการ . "การใช้รูปแบบการสอนแบบระดมความคิดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
วรรัตน์ ขยันการ . การใช้รูปแบบการสอนแบบระดมความคิดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.