ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในคำปันปอนล้านนา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในคำปันปอนล้านนา
นักวิจัย : ยุพิน จันทร์เรือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุพิน จันทร์เรือง . (2552). ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในคำปันปอนล้านนา.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ยุพิน จันทร์เรือง . 2552. "ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในคำปันปอนล้านนา".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ยุพิน จันทร์เรือง . "ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในคำปันปอนล้านนา."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
ยุพิน จันทร์เรือง . ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในคำปันปอนล้านนา. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.