ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น โดยการศึกษาอภิทานศัพท์ทางภาษาศาสตร์ที่อธิบายเป็นภาษาแม่ ควบคู่กับเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น โดยการศึกษาอภิทานศัพท์ทางภาษาศาสตร์ที่อธิบายเป็นภาษาแม่ ควบคู่กับเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ
นักวิจัย : จำเริญ ฐานันดร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จำเริญ ฐานันดร . (2554). ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น โดยการศึกษาอภิทานศัพท์ทางภาษาศาสตร์ที่อธิบายเป็นภาษาแม่ ควบคู่กับเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จำเริญ ฐานันดร . 2554. "ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น โดยการศึกษาอภิทานศัพท์ทางภาษาศาสตร์ที่อธิบายเป็นภาษาแม่ ควบคู่กับเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จำเริญ ฐานันดร . "ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น โดยการศึกษาอภิทานศัพท์ทางภาษาศาสตร์ที่อธิบายเป็นภาษาแม่ ควบคู่กับเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
จำเริญ ฐานันดร . ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น โดยการศึกษาอภิทานศัพท์ทางภาษาศาสตร์ที่อธิบายเป็นภาษาแม่ ควบคู่กับเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2554.