ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางภาษาของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ที่สอนโดยการใช้ผังมโนทัศน์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางภาษาของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ที่สอนโดยการใช้ผังมโนทัศน์
นักวิจัย : ศรชัย มุ่งไธสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรชัย มุ่งไธสง . (2554). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางภาษาของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ที่สอนโดยการใช้ผังมโนทัศน์.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ศรชัย มุ่งไธสง . 2554. "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางภาษาของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ที่สอนโดยการใช้ผังมโนทัศน์".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ศรชัย มุ่งไธสง . "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางภาษาของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ที่สอนโดยการใช้ผังมโนทัศน์."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
ศรชัย มุ่งไธสง . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางภาษาของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ที่สอนโดยการใช้ผังมโนทัศน์. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2554.